MACROPLAN

Макроплан ЕООД е компания, която предоставя консултантски услуги и цялостни съвременни високотехнологични решения в областта на регионалното развитие, териториалното устройство, опазването на околната среда, географските информационни системи и др.

Компанията разполага с висококвалифициран екип от консултанти с дългогодишен опит в национални и международни проекти.

Основна цел на компанията е да поддържа високо качество на предоставяните услуги, с което да затвърждаваме дългосрочни устойчиви отношения с клиентите си.

УСЛУГИ

  • регионалното развитие и планиране;
  • проучване и проектиране на териториално-устройствени планове;
  • екология и опазване на околната среда;
  • разработване на специализирани задания;
  • проектиране и разработване на цялостни ГИС приложения;
  • цифрова обработка на геопространствени данни;
  • анализ и дешифриране на сателитни и аерофото изображения;
  • теренни GPS измервания и картиране и др.